Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Sớm xem xét đầu tư công trung hạn sẽ tạo điều kiện tốt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Hà Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi- Ngày 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 57. Trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp một phiên nữa để xem xét các nội dung còn lại sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong phiên họp trước khi diễn ra Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ họp một phiên nữa, cho ý kiến một số nội dung sẽ trình tại Kỳ họp. Trong đó có những nội dung quan trọng liên quan đến các kế hoạch 5 năm như kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính, ngân sách 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm… Chính phủ cũng đề xuất thêm 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trình Quốc hội xem xét trong Kỳ họp tới.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu chính thức của các nội dung này đến các cơ quan của Quốc hội để tiến hành thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất, dứt khoát không bổ sung thêm bất cứ nội dung nào khác ngoài chương trình. Các cơ quan phải cố gắng tận dụng làm trước các nội dung để triển khai các kế hoạch 5 năm sẽ càng tốt.
"Ví dụ như trước đây, đầu tư công trung hạn mãi đến năm thứ hai của nhiệm kỳ mới quyết định được, rồi các chương trình mục tiêu quốc gia năm thứ hai thì bây giờ tất cả nội dung đó được quyết định ngay trong Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Điều này sẽ tạo điều kiện rất tốt để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm”- Chủ tịch Quốc hội nói.
Đồng thời nhấn mạnh, “không bổ sung thêm bất cứ nội dung gì khác, dứt khoát là không tiếp nhận thêm bất cứ một nội dung nào nữa vì chương trình Kỳ họp thứ Nhất đã quá tải. Hiện nay, Quốc hội phải làm suốt ngày, suốt đêm, không có đủ thời gian, lực lượng để làm". Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, chuẩn bị các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 7 tới.