DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo 225 TP Hà Nội

Việt An
19-10-2021 14:21
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4468/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 8/10/2021 về triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 225 thành phố).
Tin liên quan
  • Hà Nội: Triển khai ứng dụng phần mềm khai báo Covid, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư Hà Nội: Triển khai ứng dụng phần mềm khai báo Covid, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư
Ban Chỉ đạo 225 thành phố gồm 16 thành viên, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, làm Trưởng ban.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo 225 TP Hà Nội. 
Phó Trưởng ban Thường trực là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 225 thành phố còn có các Phó Trưởng ban gồm: Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế.
Công an thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm tham mưu để Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, thông báo phân công rõ nhiệm vụ và triển khai đến các thành viên; tham mưu Ban Chỉ đạo ra Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo…
Ban Chỉ đạo 225 thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 225/KH-UBND của UBND TP về triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội bảo đảm đúng quy định.