Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Một nền hành chính muốn hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải dựa trên cơ sở một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có ý thức cao về bổn phận và trách nhiệm công vụ trong quản lý Nhà nước, thi hành pháp luật và phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu khai mạc hội thảo.
Những chuyển biến tích cực
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng: Trách nhiệm công vụ bao hàm cả những ràng buộc thuộc phạm trù pháp lý lẫn phạm trù đạo đức, có những chuẩn mực chung ở mọi nền hành chính, đồng thời, có yêu cầu, nguyên tắc riêng phù hợp với thể chế chính trị và tổ chức bộ máy Nhà nước của mỗi quốc gia.
Trong tổng thể chiến lược cải cách hành chính (CCHC) của mình, Hà Nội đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Trong hai nhiệm kỳ (khóa XV, XVI), Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 08 “Đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020”, trong đó xác định một trong ba mục tiêu quan trọng của chương trình là: “Xây dựng đội ngũ CBCCVC đồng bộ, thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân”. Với những quyết tâm, nỗ lực không ngừng, mục tiêu trên được cụ thể hóa và thực hiện xuyên suốt gần 10 năm qua, tạo nên những bước chuyển tích cực về chất lượng nền công vụ phục vụ của Thủ đô nói chung và chất lượng đội ngũ CBCCVC nói riêng, nhất là về ý thức chấp hành và thực thi trách nhiệm công vụ.
Thời gian qua, Hà Nội đã đúc rút cho mình nhiều bài học đắt giá liên quan tới trách nhiệm công vụ, công tác dân vận chính quyền, như bài học trong tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để xử lý những “điểm nóng”; về chấn chỉnh ứng xử, phát ngôn, tác phong sinh hoạt của CBCCVC, từ sự giám sát, phản biện của báo chí, dư luận xã hội; về cung cấp thông tin và giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức thiết… Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ. Với tinh thần cầu thị, TP Hà Nội mong được lắng nghe, tham vấn những đóng góp, hiến kế từ các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung
Với mục tiêu lấy người dân và DN làm trọng tâm để phục vụ, trong thời gian qua tất cả hệ thống bộ máy chính trị của TP đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ CBCCVC các cấp của TP tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp Nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.
Năm 2017, TP Hà Nội đã lựa chọn chủ đề là “Năm kỷ cương hành chính”; năm 2018, 2019 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Cùng với việc tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp, TP quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị T.Ư 6 khóa XII; là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt xong Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong toàn bộ các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Đến nay, TP và các cơ quan, đơn vị thuộc TP đã thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá theo vị trí việc làm, bước đầu mang lại hiệu quả.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC được thực hiện theo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”. Công tác đánh giá, phân loại CBCCVC được TP có nhiều đổi mới như việc đánh giá hàng tháng đối với CBCCVC và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị và giám đốc các sở chuyên ngành chấm điểm trưởng các phòng chuyên môn cấp sở và UBND cấp huyện, chủ tịch cấp huyện chấm điểm chủ tịch cấp xã… Quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP được triển khai sâu rộng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được đặc biệt quan tâm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm; thái độ, lề lối làm việc của công chức đã có chuyển biến tích cực, rõ nét.
Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh, cùng với việc tập trung nâng cao trách nhiệm công vụ, TP đã phối hợp thực hiện có hiệu quả năm “Dân vận chính quyền” - năm cả hệ thống chính trị đồng lòng, chung sức làm công tác dân vận, trong đó các cấp chính quyền của TP là nòng cốt, đi tiên phong. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ TP tới cơ sở thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Các đồng chí lãnh đạo TP đã đối thoại trực tiếp với công dân tại một số “điểm nóng”, nổi cộm, để kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp; kịp thời chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, đề xuất phương án giải quyết có tính khả thi cao, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.
Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TP đã được thể hiện qua các Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP: Chỉ số CCHC xếp thứ 2/63 tỉnh, TP; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 xếp thứ 9/63 tỉnh, TP, tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 15 bậc so với năm 2015, cao nhất từ trước đến nay và nằm trong nhóm 10 tỉnh, TP có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 tăng 16 bậc so với năm 2017 về đích sớm 2 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ.
Những nỗ lực trong công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đóng góp tích cực trong tăng trưởng cả nước giai đoạn 2016 - 2020. GRDP ước tăng 7,37% - cao hơn trung bình giai đoạn 2011-2015 (6,93%) và cả nước (ước 6,74%); GRDP/người ước đạt 5.450 USD – gấp 1,32 lần năm 2015. Đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 - 2019 đạt 22,1 tỷ USD, gấp 3,5 lần giai đoạn 2011 - 2015. Năm 2019, vốn đăng ký đạt mức kỷ lục 8,35 tỷ USD, cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập và là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước. Mô hình tăng trưởng chuyển biến tích cực: Mức độ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 51,9%, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (31,2%). Năng suất lao động 2016 - 2020 ước tăng 6,05% (vượt mục tiêu từ 5,4 - 5,9%), cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (5,2%). Hà Nội đóng góp 19,7% tăng trưởng GDP cả nước, 19% tổng thu ngân sách, 5,68% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Còn cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà, lạm quyền
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nội dung CCHC, nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt đặc biệt là các đơn vị trực thuộc các sở, ngành, các đơn vị cấp xã. Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2018 của TP đang đứng ở vị trí thấp, Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 còn 4 chỉ số thành phần cần tiếp tục có giải pháp để cải thiện thứ hạng trong thời gian tới. Chất lượng đội ngũ CBCCVC có nơi, có chỗ chưa đồng đều, nhất là năng lực phát hiện vướng mắc, tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết; chưa thay đổi thói quen, lề lối làm việc cũ.
Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, một số CBCCVC chưa thật sự tự giác trong việc chấp hành. Vẫn còn một bộ phận CBCCVC của TP có ý thức và năng lực thực thi công vụ hạn chế; tình trạng vi phạm trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà, lạm quyền, cửa quyền, cậy quyền vẫn còn xảy ra; thái độ ứng xử của một số công chức thiếu chuẩn mực, vô cảm trước những vấn đề bức thiết của đời sống dân sinh, gây bức xúc trong Nhân dân.
Trong quá trình phát triển, TP tiếp tục sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, TP xem những thách thức, khó khăn chính là động lực để ngày càng hoàn thiện mình, quyết tâm xây dựng nền hành chính “lấy sự hài lòng của người dân và DN làm trọng tâm để phục vụ”.