Chưa trình Quốc hội dự án Luật Đầu tư công và Mua sắm công

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 9/10, tại Phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi).

UBTVQH cũng đã thảo luận về Tờ trình của Chính phủ đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và khóa XIII của Quốc hội.

Chưa trình Quốc hội dự án Luật Đầu tư công và Mua sắm công - Ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Theo tờ trình, từ thực tế quản lý thời gian qua, Chính phủ đề nghị cho phép bổ sung dự án Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật chính thức khóa XIII để xem xét, thông qua vào năm 2014. Đồng thời  đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện Thừa phát lại vào chương trình chính thức năm 2012, nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính thức mô hình Thừa phát lại trên phạm vi cả nước. Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo tờ trình của Chính phủ, khi triển khai thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh này đã có những vấn đề bất cập cần phải được sửa đổi kịp thời để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cụ thể như quy định về "tiền chất thuốc nổ", về đối tượng kinh doanh tiền chất thuốc nổ... Cùng với đó, trong thời gian vừa qua, UBTVQH đã cho phép Chính phủ thành lập Lực lượng kiểm ngư, trong khi thi hành công vụ, lực lượng này có quyền sử dụng một số loại vũ khí và công cụ hỗ trợ. Vì vậy, việc sửa đổi Pháp lệnh này là cần thiết để khắc phục những bất cập nêu trên (bổ sung quy định mới cho phép lực lượng kiểm ngư được sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ). Đề nghị này đã được UBTVQH chấp thuận đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.Tại phiên họp, qua quá trình phân tích, cân nhắc, UBTVQH đã thống nhất chưa trình ra Quốc hội dự án Luật Đầu tư công và Mua sắm công. Theo đó, cùng với dự án Luật Việc làm (chưa đảm bảo chất lượng yêu cầu), dự án luật này cũng được rút ra khỏi chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Các thành viên UBTVQH yêu cầu Chính phủ trình báo cáo đánh giá cụ thể tình hình thí điểm thực hiện mô hình Thừa phát lại để Quốc hội ra Nghị quyết cho phép tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt thí điểm.

Phiên họp thứ 12 của UBTVQH sẽ tiếp tục vào ngày 16 và kết thúc vào ngày 18/10.