Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 10/3, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn lần thứ hai về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 TP Hà Nội.

Đối tượng tham dự là trưởng - phó phòng, cán bộ chuyên viên Phòng Nội vụ, các thành viên Ủy ban bầu cử (UBBC) của 30 quận, huyện tại TP. Ông Nguyễn Trí Đoàn - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ) đã hướng dẫn cụ thể cho các đại biểu về nghiệp vụ thực hiện một số nội dung công tác bầu cử. 

Thứ nhất, đối với việc lập và niêm yết danh sách cử tri, cần lưu ý về: Nguyên tắc lập, những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri, về niêm yết danh sách và khiếu nại đối với danh sách cử tri, đi bỏ phiếu ở nơi khác. Thứ hai, là việc công bố và niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH; lập, công bố và niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND. 
Hoi nghi
Hội nghị tập huấn lần thứ hai về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 
Thứ ba, đối với việc chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử, cần lưu ý: Kinh phí cho cuộc bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu, hòm phiếu, con dấu của các tổ chức phụ trách việc bầu cử và in tài liệu, công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử, thông tin tuyên truyền cho bầu cử, công tác an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Theo Sở Nội vụ, Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố Nghị quyết ấn định các đơn vị bầu cử và số ĐBQH được bầu theo mỗi đơn vị bầu tử tại Hà Nội, theo đó TP có 30 đại biểu được bầu và 10 đơn vị bầu cử ĐBQH. Đến thời điểm 10/3, UBBC từ cấp TP đến cấp xã đã ấn định và công bố số lượng, danh sách đơn vị bâu cử và số đại biểu HĐND được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình theo luật định. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH đang tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của đơn vị mình ứng cử ĐBQH. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) được phân bổ số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cũng đang tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. 

Đại diện Sở Nội vụ cho biết, chậm nhất ngày 13/3 (70 ngày trước bầu cử), UBND TP sau khi thống nhất với Thường trực HĐND TP và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP, quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH một Ban bầu cử ĐBQH. Cũng trong thời gian này, UBND các cấp sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình một Ban bầu cử đại biểu HĐND; đồng thời hoàn thành tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. 

Chậm nhất ngày 15/3, UBBC TP chuyển hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử ĐBQH tại địa phương đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, chuyển danh sách trích ngang lý lịch của người ứng cử ĐBQH đến Ban thường trực Ủy ban MTTQ TP; UBBC các cấp chuyển danh sách trích ngang của người ứng cử HĐND đến Ban Thường trực MTTQ cùng cấp, để đưa vào danh sách hiệp thương. 

Từ nay đến ngày 12/4, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ bầu cử theo tiến độ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các tiểu ban và của các cơ quan, đơn vị có liên quan công tác bầu cử. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phối hợp với UBBC các cấp, UBND cấp xã tiến hành xong việc xác minh và trả lời những vụ việc cử tri phản ánh đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.