Chuẩn bị họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp vào ngày 18/4 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phiên họp lần thứ 9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Phiên họp lần thứ 9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo đề xuất một số quan điểm, định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; Báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc của một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng cho ý kiến về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử Trung ương và địa phuơng trong hoạt động điều tra, ủy quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; Dự kiến Chương trình, nội dung Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng cùng một số nội dung liên quan khác.