DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 12
Kinhtedothi.vn
17-05-2021 11:07

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 12 (quận Nam Từ Liêm). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 12 (quận Nam Từ Liêm). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. LÂM THỊ QUỲNH DAO

Sinh ngày 3/8/1982

ThS Xã hội học; Cao cấp lý luận chính trị

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Thông tin Dân nguyện - Văn phòng

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Sẽ cố gắng nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của cử tri và phản ánh trung thực tới HĐND Thành phố, các ngành, các cấp. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định.

2. Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND Thành phố. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất HĐND Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn. Nắm bắt các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của Thành phố để tham mưu, đề xuất HĐND Thành phố tổ chức giám sát, chất vấn, giải trình. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố như: Nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn; đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri...

3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân để nắm bắt tình hình, đề xuất các chính sách tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Nam Từ Liêm, với mục tiêu xây dựng Nam Từ Liêm phát triển toàn diện và bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

4. Luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ của bản thân. Gương mẫu, chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân, vì Nhân dân.
2. LẠI THÚY HẢI

Sinh ngày 20/5/1987

ThS Quản lý Văn hóa - Giáo dục và Khoa học; Cử nhân chính trị

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ Liêm'
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND Thành phố, nghiên cứu xây dựng các Nghị quyết, cơ chế chính sách của Thành phố sát với tình hình thực tế. Thực hiện tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp để tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của HĐND Thành phố. Đặc biệt quan tâm giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

2. Góp phần cùng HĐND Thành phố đề ra những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Xây dựng công trình văn hóa, cơ quan, trường học còn thiếu; xử lý vi phạm an toàn thực phẩm; tập trung giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri, những vấn đề tồn tại, gây bức xúc trong Nhân dân.

3. Tham mưu cho quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quận, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành đô thị xanh, giàu đẹp, văn minh. Nghiên cứu đổi mới cách tuyên truyền các quan điểm, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân. Thường xuyên lắng nghe ý kiến từ cơ sở, tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đảm bảo mọi quyền lợi của Nhân dân.
3. TRẦN ĐỨC HOẠT

Sinh ngày 5/02/1971

Kỹ sư Kinh tế xây dựng; Cử nhân Tài chính - Ngân hàng;

Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên; Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tiếp tục phát huy, nâng cao tính gương mẫu trong công việc; thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân; không ngừng học tập, tu dưỡng bản thân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; luôn đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND Thành phố, hoạt động của tổ đại biểu; thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố. Phối hợp với đại biểu HĐND các cấp thực hiện giám sát việc chấp hành nghị quyết của cơ quan dân cử; chịu sự giám sát của cử tri.

3. Tham gia tích cực vào quá trình đổi mới, cải tiến hoạt động của HĐND các cấp theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận để bảo vệ quyền lợi của cử tri; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc được người dân quan tâm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với những vấn đề chính đáng của cử tri.

4. Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với cử tri; nắm bắt và phản ảnh trung thực nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố và các cơ quan, ban ngành. Khi cần thiết sẽ thực hiện giám sát, chất vấn người có trách nhiệm về những vấn đề mà cử tri yêu cầu, kiến nghị.

5. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, các chương trình đối thoại, giải đáp thắc mắc của cử tri; quan tâm trao đổi với chính quyền và người dân về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh; thực hiện tốt trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.
4. LÊ THỊ THUÝ NGA

Sinh ngày 15/7/1979

ThS chuyên ngành Quy hoạch vùng và phát triển nông thôn;

Cao cấp lý luận chính trị

Đảng uỷ viên; Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Uỷ viên BCH Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Kiến nghị các cấp chính quyền địa phương thật sự quyết tâm, quyết liệt trong việc bảo vệ môi trường; xử lý chất thải, rác thải, giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, thoát nước... Xây dựng nhiều mô hình điểm các đơn vị, địa phương, nhân rộng cá nhân điển hình để tôn vinh, khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trường.

2. Kiến nghị Thành phố huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông phù hợp tình hình thực tế. Sớm triển khai thực hiện đường Lê Quang Đạo kéo dài đoạn từ đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm. Xây dựng hệ thống xe điện ngầm (metro). Phát triển đồng bộ các loại hình vận tải hành khách công cộng, hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ từ cơ chế, chính sách, quy hoạch đến đầu tư hoàn thiện hạ tầng...

3. Bổ sung đầu tư đồng bộ đối với các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho người già, trẻ em, các khu cây xanh, vườn hoa, sinh hoạt cộng đồng. Nâng cấp các công viên, vườn hoa hiện có, bổ sung các trang thiết bị tiện ích cần thiết phục vụ cho việc tham gia các hoạt động thể thao, thư giãn... Thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ các công viên vườn hoa theo quy hoạch. Rà soát các quỹ đất xen kẹt, đất trống không đủ điều kiện xây dựng, đất sử dụng sai mục đích để chuyển đổi tổ chức trồng cây, tạo cảnh, làm sân chơi, vườn hoa...
5. TRẦN ANH TUẤN

Sinh ngày 28/02/1977

TS Địa lý; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên; Bí thư Đảng uỷ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; giữ gìn chuẩn mực đạo đức, lối sống; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương của đại biểu HĐND; nghiêm túc chấp hành, vận động cán bộ, đảng viên và người thân trong gia đình thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương.

2. Thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND Thành phố, tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm tiếp nhận và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo cử tri về hoạt động của mình và HĐND Thành phố; trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

3. Không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ lời hứa với cử tri và Nhân dân về trách nhiệm của mình khi là đại biểu HĐND Thành phố.

4. Bám sát các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho HĐND Thành phố những chủ trương, chính sách mới, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Hà Nội trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.