DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 29

Kinhtedothi.vn
17-05-2021 16:23
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 29 (thị xã Sơn Tây). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số Đơn vị bầu cử số 29 (thị xã Sơn Tây). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. TRẦN THỊ AN
Sinh ngày 26/01/1966
PGS,TS Văn học; Cao cấp lý luận chính trị
Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Luôn lắng nghe tiếng nói của cử tri để nắm bắt các vấn đề về văn hóa xã hội trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân gian. Là Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Hà Nội, tôi sẽ nỗ lực cao nhất trong công tác sưu tầm, nghiên cứu để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa mà người dân Thủ đô sáng tạo và trao truyền hàng nghìn năm qua.
2. Trên cơ sở nắm vững các vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri TP Hà Nội, tôi sẽ góp một tiếng nói về biện pháp giáo dục di sản cho thế hệ trẻ Thủ đô, thông qua việc đắp bồi vốn văn hóa để góp phần thiết thực vào việc trao truyền vốn văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, truyền thống thanh lịch của Thủ đô nói riêng cho thế hệ trẻ ngày nay.
3. Thực hiện chức năng giám sát của HĐND, tôi sẽ cùng với các đại biểu của HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2026”; trong đó ưu tiên hàng đầu của tôi là giám sát quy trình xây dựng hồ sơ đối với các di sản để đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Di tích quốc gia đặc biệt; giám sát các biện pháp để thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, yêu nước, sáng tạo, vì hòa bình...
2. NGUYỄN ĐÌNH LƯU
Sinh ngày 23/10/1967
Cử nhân quân sự; Cao cấp lý luận chính trị
Thiếu tướng, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố; giám sát việc thực thi pháp luật, các hoạt động của Nhà nước ở địa phương. Coi trọng các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; công tác y tế, giáo dục, giải quyết việc làm... Bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện sai trái, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, công bằng xã hội.
2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức của Thành phố, tổ chức thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
3. Cùng với đại biểu HĐND Thành phố, nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng Thủ đô, phát triển nhanh, bền vững; hoàn thiện quy hoạch quốc phòng gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, phức tạp, không để bị động, bất ngờ; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thực hiện tốt Chương trình “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...
3. PHẠM THỊ THANH MAI
Sinh ngày 3/11/1975
TS Quản lý kinh tế; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên; Bí thư Thị ủy Sơn Tây;
Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố khóa XV
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực những ý kiến đó tới diễn đàn của HĐND Thành phố và tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Thành phố.
2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND Thành phố; tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến với HĐND những chính sách phù hợp phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của Thành phố. Thực hiện tốt chức năng quyết định trong sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước có hiệu quả.
3. Đề xuất các giải pháp về: Quản lý tốt quy hoạch, phát triển đô thị vệ tinh, xây dựng nông thôn mới bền vững; phát huy giá trị văn hóa dân tộc, các di sản, di tích gắn với phát triển du lịch; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là với thanh niên, nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp; bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch; chăm lo khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, các đối tượng chính sách, nhóm người yếu thế...
4. Tham gia tích cực vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo hướng tăng cường đối thoại, tiếp xúc cử tri chuyên đề. Nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hữu quan giữa hai kỳ họp.
5. Trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; không ngừng học hỏi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững tiêu chuẩn đại biểu Nhân dân. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
4. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Sinh ngày 5/10/1974
ThS Quản lý giáo dục; Cử nhân Sư phạm hóa học; Trung cấp lý luận chính trị
Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chương Mỹ A
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức; ra sức học tập, nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của đại biểu HĐND; tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND, góp phần xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố khoa học, khả thi.
2. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tổng hợp đầy đủ, trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với HĐND Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.
3. Vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chủ động học tập, bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn nghề nghiệp, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất, năng lực cho học sinh.
4. Tích cực tham gia đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm: bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực, trình độ phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.
5. NGUYỄN NGUYÊN QUÂN
Sinh ngày 3/02/1969
ThS Kinh tế - Chính trị; Cử nhân Tài chính kế toán; Cao cấp lý luận chính trị
P.bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND
Thành phố; Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên thường trực,
Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân; chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND Thành phố, đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri và Nhân dân.
2. Phát huy vai trò, nhiệm vụ  của đại biểu HĐND chuyên trách, có đóng góp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố. Dành nhiều thời gian khảo sát thực tế để tham mưu, đề xuất phù hợp với HĐND Thành phố, tập trung vào một số trọng tâm là: cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xây dựng chính quyền đô thị; thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù; có cơ chế chính sách  phù hợp để thu hút đầu tư, phát triển nhanh và đồng bộ hạ tầng đô thị, nông thôn, đô thị vệ tinh; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà cho Nhân dân...
3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị xã Sơn Tây để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, gắn bó trách nhiệm, đồng hành cùng thị xã kiến nghị với HĐND, UBND Thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thị xã Sơn Tây, đặc biệt phát huy giá trị các di sản văn hóa, gắn với du lịch, quy hoạch, xây dựng, phát triển Đô thị vệ tinh Sơn Tây văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC