DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 6

Kinhtedothi.vn
17-05-2021 10:21
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 6 (quận Cầu Giấy). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử Số 6 (quận Cầu Giấy). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA
Sinh ngày 9/5/1975

ThS Xây dựng Đảng; Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy

 Ứng cử  viên Trần Thị Phương Hoa
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Phát huy khả năng và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cử tri, tập hợp đầy đủ và phản ánh trung thực những mong muốn hợp pháp của cử tri đến với HĐND và các cơ quan chức năng. Tham mưu với HĐND có những chính sách chăm lo quyền lợi đội ngũ cán bộ cơ sở và nâng cao đời sống dân sinh.

2. Là một ứng cử viên đại diện cho tiếng nói của cán bộ và Nhân dân quận Cầu Giấy, tôi đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát triển quận trong thời gian tới, trong đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

3. Thực hiện trách nhiệm đại biểu HĐND giám sát chính quyền các cấp, cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận và thành phố Hà Nội.

2. NGUYỄN BÍCH THỦY

Sinh ngày 8/8/1971

ThS Luật Kinh tế; Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội

 Ứng cử viên Nguyễn Bích Thủy

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND Thành phố; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri Thủ đô, nhất là cử tri nơi mình ứng cử; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tiếp thu, thể hiện trung thực, đầy đủ, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri vào hoạt động quyết định và giám sát của HĐND Thành phố. Thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, thảo luận và bày tỏ ý kiến về các nội dung được bàn tại kỳ họp và xây dựng nghị quyết. Chủ động tham mưu với HĐND Thành phố tăng cường giám sát, tái giám sát, chất vấn giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay: Giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo, trật tự an toàn, trật tự xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí... Giám sát đến cùng những vấn đề dân sinh bức xúc, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm chuyển biến.

3. Thực hiện tốt vai trò của nữ đại biểu HĐND Thành phố, quan tâm xây dựng các cơ chế chính sách và tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách đảm bảo bình đẳng giới để bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

4. Nỗ lực làm việc; nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, cùng với gia đình sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình, gương mẫu chấp hành pháp luật..

3. NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

Sinh ngày 6/9/1973

Cử nhân khoa học Sư phạm mầm non;

Đại học chuyên ngành Kế toán; Sơ cấp chính trị

Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mẫu giáo mầm non A quận Hoàn Kiếm

 Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Trà

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Bản thân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri nơi mình ứng cử. Giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để từ đó phản ánh trung thực với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu HĐND Thành phố.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND Thành phố, tích cực nghiên cứu, thảo luận và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo để các nghị quyết của HĐND Thành phố thực sự phù hợp với thực tiễn và đi vào đời sống của Nhân dân, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

3. Với cương vị công tác của bản thân hiện nay, tôi sẽ tích cực cùng đồng nghiệp góp phần hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của quận và Thành phố đã đề ra. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giám sát trong giáo dục mầm non để môi trường giáo dục thực sự trong sạch, giữ vững niềm tin yêu trong phụ huynh học sinh và Nhân dân.

4. NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Sinh ngày 11/5/1985

Cử nhân Luật; Sơ cấp chính trị

Đảng ủy viên; Phó Bí thư Đoàn thanh niên phường;

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Dịch Vọng

 Ứng cử viên Nguyễn Đức Trung

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quận Cầu Giấy phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, giúp Nhân dân có đời sống ổn định hơn, hướng tới chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Thủ đô đổi mới, sáng tạo.

2. Quan tâm nhiều hơn đến việc ủng hộ phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị, tạo nguồn cán bộ nữ hướng tới đáp ứng mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát huy những thành tựu trong giáo dục - đào tạo của quận, là địa phương dẫn đầu toàn Thành phố. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và các vấn đề về ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải...

3. Làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với các cấp, ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Tham gia hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND Thành phố tổ chức để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri, đặc biệt là của phụ nữ và trẻ em.

4. Không ngừng học tập nâng cao trình độ và tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Vận động gia đình chấp hành tốt các chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương để luôn nhận được sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân. Tham gia đầy đủ các các kỳ họp của HĐND; nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND.

5. NGUYỄN THANH TÙNG

Sinh ngày 02/9/1968

Đại học Cảnh sát nhân dân; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Thành phố

 Ứng cử viên Nguyễn Thanh Tùng

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tiếp nhận nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng để giải quyết. Đề xuất HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; đồng thời, tôi sẽ phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết, trả lời các kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đề nghị HĐND Thành phố: Tập trung giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND các cấp; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát. Tăng cường giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm được Nhân dân quan tâm như: Quy hoạch, quản lý quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng; quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, trật tự văn minh đô thị; các chủ trương, chính sách lớn về y tế, văn hóa, giáo dục; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí....

3. Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết, trọng dân, gần dân, hiểu dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Kiến nghị HĐND Thành phố giải quyết một cách thỏa đáng phục vụ tốt nhất quyền lợi chính đáng của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp với khẩu hiệu “Vì Nhân dân phục vụ”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC