Chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 30 (huyện Ba Vì).

 

ÔNG PHÙNG TÂN NHỊ
Sinh ngày 25/11/1972
ThS Quản lý kinh tế; Cử nhân Toán học; Cao cấp lý luận chính trị
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Gương mẫu, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Luôn trau dồi về phẩm chất đạo đức; học tập, rèn luyện, nâng cao hơn nữa năng lực bản thân, trách nhiệm đại biểu của Nhân dân.
2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu và phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế chính sách, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố, nhất là các giải pháp về quản lý, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp thực hiện tốt quyền giám sát việc chấp hành các nghị quyết của HĐND các cấp.
4. Tham gia tích cực vào quá trình đổi mới hoạt động của HĐND Thành phố, tăng cường đối thoại, tranh luận về các vấn đề bức xúc trong Nhân dân để giải quyết theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện tốt chương trình trao đổi, đối thoại với cử tri và chính quyền địa phương, giải đáp, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân theo thẩm quyền.

Kinh tế đô thị cuối tuần