Chương trình hành động của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 14 (huyện Thanh Oai).

 
 ÔNG NGUYỄN CÔNG ANH
Sinh ngày 28/5/1971
Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thường xuyên liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; tôn trọng và lắng nghe ý kiến phản ánh của Nhân dân để nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giúp HĐND Thành phố ban hành những chủ trương, quyết sách sát hợp với tình hình thực tiễn Thành phố và địa phương, nhất là chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, nâng cao đời sống nông dân...
2. Tham gia thể chế hóa các nhiệm vụ của Trung ương và Thành phố gắn với cải cách thủ tục hành hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù đề xuất với Thành phố báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô làm cơ sở pháp lý phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhanh, bền vững góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đề ra.
3. Nghiêm túc thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp. Tích cực phối hợp với các ban, ngành tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi, kiểm tra các hoạt động của các cơ quan Nhà nước; nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các chính sách trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn, các đối tượng yếu thế...

Kinh tế đô thị cuối tuần