DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cơ cấu lại hệ thống các TCTD

25-04-2014 17:39
Kinhtedothi - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014.
Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” của Ngân hàng Nhà nước, BIDV đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015; trong đó tập trung 3 nhóm giải pháp cơ bản.

 
Tăng cường năng lực tài chính thông qua thực hiện các giải pháp tăng vốn, cơ cấu tài sản có.

Tái cơ cấu hoạt động: Nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng; Cơ cấu lại công ty trực thuộc, liên doanh, liên kết, đẩy mạnh thoái vốn đầu tư tài chính ngoại ngành; Quản lý chi phí hiệu quả; Định vị nền khách hàng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; Đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghệ trọng điểm.

Tái cơ cấu về mô hình tổ chức, quản trị điều hành: Đổi mới đồng bộ nguồn nhân lực; Củng cố lại mô hình tổ chức; Đổi mới hệ thống quản trị điều hành; Cơ cấu lại mạng lưới hoạt động...

Năm 2013, BIDV tiếp tục kiểm soát có kết quả chất lượng tín dụng theo quy định, giảm nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được khống chế ở mức dưới 3%/năm.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh tái cơ cấu danh mục đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014, BIDV đã thực hiện quyết liệt thoái vốn tại khoản đầu tư ngoài ngành đảm bảo hoàn tất trước 31/12/2015.

Về tăng vốn điều lệ, ngày 6/8/2013 BIDV đã hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 23.012 tỷ đồng lên 28.112 tỷ đồng với số lượng phát hành thực tế 510.032.102 cổ phiếu, đạt 99,998% tổng số cổ phiếu được phép phát hành qua đó giúp nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của BIDV đồng thời góp phần tuân thủ các quy định của NHNN về đảm bảo an toàn hoạt động.

Trong công tác lựa chọn kiểm toán độc lập, trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT BIDV đã tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán của BIDV cho năm tài chính 2014 và 2015 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trước đó, ngày 24/1/2014, BIDV đã thực hiện niêm yết thành công toàn bộ 2.811.202.644 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Năm 2013, BIDV đã tích cực phát triển cơ sở hạ tầng, vận hành tập trung, duy trì hoạt động liên tục, an toàn, ổn định; Kết nối thanh toán điện tử song phương với Kho bạc Nhà nước, triển khai cung cấp Dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế.

Những nỗ lực đó khẳng định vị trí của BIDV với đối tác, khách hàng. BIDV trở thành nhân tố quan trọng cần thiết trong quyết định đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài khi đến với thị trường Việt Nam. Nỗ lực của BIDV trong năm 2013 đã được các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận, trao tặng nhiều giải thưởng cao quý, tiêu biểu như: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng, Thương hiệu quốc gia, Sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng Việt Nam...; Các giải thưởng quốc tế như: Top 1.000 ngân hàng tốt nhất thế giới, Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam, Thương hiệu nổi tiếng Asean...   
TAG: