Cơ chế điều hành vốn giải phóng mặt bằng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND phê duyệt cơ chế điều hành vốn giải phóng mặt bằng trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thành phố năm 2013.

 
Cơ chế điều hành vốn giải phóng mặt bằng - Ảnh 1

Theo đó, cơ chế điều hành nguồn vốn giải phóng mặt bằng (1.764,123 tỷ đồng) trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thành phố năm 2013 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn tập trung phần vốn trong nước do thành phố trực tiếp quản lý và giải ngân qua Kho bạc nhà nước Hà Nội như sau: Giảm kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng của các dự án xây dựng cơ bản, sử dụng nguồn vốn tập trụng tại Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND TP với tổng số tiền 1.764,123 tỷ đồng; thực hiện cơ chế giải ngân vốn giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cơ bản sử dụng vốn tập trung, thành phố trực tiếp quản lý theo tiến độ và phương án được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao cụ thể của từng dự án, không vượt tổng mức đầu tư của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng kế hoạch vốn thành phố đã giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của các dự án.
 
 

Các chủ đầu tư dự án thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng đúng quy định hiện hành Bộ Tài chính. Trong thời hạn tối đa một tháng hoặc đến ngày 20/12/2013, nếu còn số dư tạm ứng kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng chưa chi trả được cho đối tượng thụ hưởng, chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước làm thủ tục hoàn ngân sách thành phố để điều hoà, đáp ứng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng của thành phố.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần