Cơ sở giáo dục không được quy định mức tài trợ bình quân

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tài trợ cho giáo dục là các khoản đóng góp, hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các nhà tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

Tài trợ phải trên nguyên tắc tự nguyện

Hôm nay 13/9, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ này đã ban hành Thông tư 16 /2018/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, từ ngày 18/9/2018, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, các loại trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học là đối tượng được áp dụng đối với Thông tư này.

Thông tư quy định, tài trợ cho giáo dục là khoản đóng góp, hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục.
 Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu trong ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019
Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp. Và, không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

Bộ GD&ĐT yêu cầu không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

Đồng thời, khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Bộ cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.
Không được vận động tài trợ để trả các khoản thù lao

Trong Thông tư 16 cũng nêu rõ, cơ sở dục được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để thực hiện các nội dung. Cụ thể, là trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục. Ngoài ra, là hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT đặc biệt nhấn mạnh các cơ sở giáo dục không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ. Các trường cũng không được vận động tài trợ để trả thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, duy trì vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ và báo cáo phòng GD&ĐT phê duyệt đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, THCS. Kế hoạch vận động của trường THPT và các cơ sở khác trực thuộc sở GD&ĐT phải được báo cáo sở GD&ĐT phê duyệt trước khi tổ chức vận động tài trợ.

Đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, kế hoạch vận động tài trợ phải trình Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.

Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT có trách nhiệm thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện kế hoạch vận động tài trợ không đúng quy trình, quy định và không công khai minh bạch thì phải yêu cầu cơ sở giáo dục dừng triển khai.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, các cơ sở giáo dục có kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ. Và, cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ.