Còn 27% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bộ TN&MT, công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải tại các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các lưu vực sông... đã có nhiều chuyển biến.

Cụ thể, trên cả nước đã có 141/194 khu công nghiệp (chiếm 73%) có hệ thống xử lý nước thải theo quy định; chỉ còn 27% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải. 22/22 tỉnh, thành trên 3 lưu vực sông (sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, sông Đồng Nai) đã phê duyệt và triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông.

Lãnh đạo Bộ TN&MT cũng cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đang được đẩy mạnh. Đến nay, trên cả nước đã có 378/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, chiếm 86%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần