Công bố danh sách các trường ĐH, CĐ công lập

Chia sẻ

KTĐT - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có tổng số 130 trường đại học và 181 trường cao đẳng công lập trên địa bàn các tỉnh, vùng miền toàn quốc.

Trong tổng số 130 trường đại học công lập, vùng miền núi phía Bắc có 6 trường; vùng Đồng bằng Sông Hồng 66 trường; vùng Bắc Trung Bộ 9 trường; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 10 trường; vùng Tây Nguyên 2 trường; vùng Đông Nam Bộ 28 trường; vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 9 trường.
 
Trong tổng số 181 trường cao đẳng công lập, vùng miền núi phía Bắc có 39 trường; vùng Đồng bằng Sông Hồng 49 trường; vùng Bắc Trung Bộ 13 trường; Duyên hải Nam Trung Bộ 20 trường; Tây Nguyên 9 trường; Đông Nam Bộ 25 trường; Đồng bằng Sông Cửu Long 26 trường.
 
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thống kê này nhằm tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN công lập để thực hiện đầy đủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư số 29/2010/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.
 
Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.