DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Công bố Nghị quyết lùi thời hạn thi hành 4 luật liên quan đến hình sự

Vũ Minh 
30-06-2016 09:52
Kinhtedothi - Sáng 30/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc...
Kinhtedothi - Sáng 30/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Nội dung Nghị quyết có 3 Điều, trong đó quyết nghị, bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai.
Toàn cảnh lễ công bố.
Toàn cảnh lễ công bố.
Lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành, trừ một số điều (như quy định tại điểm a, b của Nghị quyết này). Theo đó, Nghị quyết quy định, kể từ ngày 1/7/2016, thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7 Bộ Luật hình sự năm 2015 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ Luật hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109. Áp dụng các quy định của Bộ Luật tổ tụng hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109.

Nghị quyết cũng nêu rõ, tiếp tục áp dụng Bộ Luật hình sự số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12), Bộ Luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12), Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 98/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2016.

Tại cuộc họp báo, đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội cũng trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến hướng sửa đổi Bộ Luật hình sự năm 2015; kinh nghiệm rút ra trong xây dựng luật; các điểm sai sót trong Bộ Luật hình sự năm 2015… Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Luật, sau khi nhận được ý kiến phản ánh, nhất là từ các cơ quan tư pháp, công an, viện kiểm sát về sai sót của Bộ Luật hình sự năm 2015. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng, rà soát ngay các quy định của Bộ Luật. Trên cơ sở rà soát, có thể khẳng định những sau sót chủ yếu về mặt kỹ thuật, không sai về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về hình sự. Nhưng những điểm sai sót về mặt kỹ thuật này lại có ảnh hưởng đến việc thực hiện Bộ luật.
TAG: