Công bố phương án tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT đã thông tin về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, để các sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và nhà trường THPT chủ động kế hoạch dạy học cũng như ôn tập cho học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2020. Theo đó, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có 5 bài thi: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí  đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.
 Bộ GD&ĐT công bố phương án tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.
Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.
Các bài thi Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.
Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài , gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài, gồm 2 bài độc lập và Toán, Ngữ văn và 1 bài tổ hợp do thí sinh lựa chọn, có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.
Điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.
 Công thức cách tính điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT.

Bộ GD&ĐT giải thích, sở dĩ giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như năm 2020 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học theo chuẩn đầu ra của chương trình, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh. Cũng như có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông...