Công bố quy hoạch chi tiết Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 21/10, Sở QH-KT Hà Nội tổ chức công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng, tỷ lệ 1/2000.

KTĐT - Ngày 21/10, Sở QH-KT Hà Nội tổ chức công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng, tỷ lệ 1/2000.

Phạm vi nghiên cứu dự án thuộc 4 xã của huyện Ba Vì gồm Phú Sơn, Thái Hòa, Cẩm Lĩnh và Vật Lại. Tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng 582,91 ha. Trong đó, phạm vi dự kiến xây dựng đợt đầu khoảng 204,46 ha, chủ yếu thuộc địa bàn xã Phú Sơn, Thái Hòa.

Đây là nghĩa trang nhân dân cấp vùng kết hợp cây xanh, công viên, phục vụ nhân dân Thủ đô và các vùng phụ cận. Nghĩa trang được áp dụng công nghệ táng tổng hợp (mai táng có cải táng, mai táng 1 lần, cát táng, hỏa táng, lưu táng).