Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2022 của Bộ Nội vụ; yêu cầu Đoàn Thanh tra phối hợp tốt với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan liên quan của Bộ VHTT&DL trong quá trình thanh tra.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức (CCVC); việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm CCVC tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL).

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra
Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra Chu Thị Hồng Tâm công bố Quyết định số 141/QĐ-TTBNV ngày 27/4/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế, số lượng người làm việc; tuyển dụng CCVC; bổ nhiệm CCVC; nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm CCVC theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ VHTT&DL.

Đồng thời, Trưởng Đoàn Thanh tra phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra và thống nhất lịch làm việc với Bộ VHTT&DL và các cơ quan, đơn vị được thanh tra. 

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy thống nhất với chương trình, thời gian, nội dung làm việc do Trưởng Đoàn Thanh tra nêu và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cử nhân sự làm việc với Đoàn Thanh tra theo lịch. Cùng đó, giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong quá trình làm việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần