Công bố toàn cảnh xét tuyển nguyện vọng 2 ĐH, CĐ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố toàn cảnh nguyện vọng 2 của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước gồm chỉ tiêu, thông tin ngành học, điểm xét tuyển.

Bộ cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương phải gửi thông báo điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 đến các trường trung học phổ thông để thí sinh nắm rõ; theo đó, 273 trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, trong đó có nhiều trường lấy tới hàng trăm chỉ tiêu.

Đa số các trường đều có điểm tuyển từ điểm sàn trở lên, một số trường “tốp trên” như các trường thuộc Đại học Quốc gia, một số trường có ngành kinh tế… điểm tuyển cao hơn, từ 16 điểm trở lên.

Trong những ngày đầu tiên nhận hồ sơ nguyện vọng 2, đa số các trường cho biết, lượng thí sinh tới nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển không nhiều, phần lớn là tới để tìm hiểu kỹ hơn ngành học.

Do năm nay thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kéo dài hơn, các thí sinh có nhiều thời gian suy nghĩ, lựa chọn trường thích hợp.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định trong 15 ngày đầu của thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thí sinh được quyền rút lại hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp để nộp sang trường khác có khả năng trúng tuyển cao hơn.

Nếu đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào một trường nào đó, căn cứ trên thông tin nhà trường công bố, thí sinh cũng có thể rút lại hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp để nộp vào trường khác có cơ hội trúng tuyển cao hơn, nhằm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh.

Năm nay, thời gian nộp hồ sơ nguyện vọng 2 của thí sinh từ 25/8 - 15/9. Các trường sẽ không thay đổi thời gian nhận hồ sơ sớm hơn hay muộn hơn thời gian trên, do vậy, các thí sinh cần chú ý để không nộp quá trễ.

Hệ đại học có rất nhiều trường có chỉ tiêu nguyện vọng 2 lớn như trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 425 chỉ tiêu nguyện vọng 2 khối A với mức điểm thấp nhất là 16 điểm.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên lấy 1.611 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với mức điểm khối A bằng điểm sàn. Trường Đại học Nông Lâm lấy 557 chỉ tiêu với điểm xét tuyển khối A từ 13 và khối B từ 14 điểm. Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy 650 chỉ tiêu, trong đó có một số chuyên ngành có số điểm xét tuyển từ 13,5 điểm như khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, thiết kế thời trang, công nghệ may.

Đại học Mỏ Địa chất cũng thông báo xét tuyển 1.200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với số điểm xét tuyển từ 15 điểm khối A. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lấy 670 chỉ tiêu nguyện vọng 2.

Một số đại học vùng cũng lấy rất nhiều chỉ tiêu nguyện vọng 2 như trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh lấy 660 chỉ tiêu; trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo xét tuyển 650 chỉ tiêu nguyện vọng 2; Trường Đại học Đà Lạt thông báo xét tuyển tới 1.845 chỉ tiêu; trường Đại học Đồng Tháp thông báo lấy 1.816 chỉ tiêu nguyện vọng 2.

Ở hệ cao đẳng, nhiều trường công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 khá lớn như hệ Cao đẳng của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy tới 4.750 chỉ tiêu; trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp lấy 700 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với số điểm xét tuyển từ 10 điểm trở lên với khối A.

Để xem chi tiết từng khối ngành, chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển của từng trường, thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ website của từng trường hoặc của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://www.moet.gov.vn./.