Công trình xây dựng không phép chỉ chiếm 8%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Số công trình xây dựng không phép chỉ còn chiếm 8% tổng số các công trình xây dựng.

KTĐT - Số công trình xây dựng không phép chỉ còn chiếm 8% tổng số các công trình xây dựng.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư chấp hành việc xin cấp giấy phép xây dựng công trình đã tăng từ 86,8% năm 2008 lên khoảng 92% trong năm 2009.

Như vậy, số công trình xây dựng không phép chỉ còn chiếm 8% tổng số các công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận định, con số này vẫn sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới nhờ việc cải cách triệt để các thủ tục hành chính và tăng cường tính chủ động cho các chủ đầu tư.

Cùng đó, số công trình xây dựng sai với giấy phép cũng đã giảm từ 5,5% xuống còn khoảng 3,3%.

Kết quả này do công tác cấp phép xây dựng tại các đại phương đã dần đi vào nền nếp và từng bước thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

Nhiều địa phương đã chủ động soạn thảo các hướng dẫn về công tác này nhằm quy định rõ từng bước của thủ tục xin cấp giấy phép.

Theo phân cấp, thay vì phải chịu cảnh "quá tải" khi trực tiếp tham gia cấp phép tất cả các công trình xây dựng như trước đây, các sở xây dựng hiện chỉ tập trung vào chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

Sở xây dựng chỉ cấp phép xây dựng đối với những công trình lớn hay công trình trên trục phố chính.