Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tăng trưởng gần 31%

Mỹ Lan
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) công bố kết quả báo cáo hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh năm 2018.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 3.997 tỷ đồng, tăng trưởng 30,8% so với năm 2017, vượt kế hoạch kinh doanh 17,2%. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.623 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% và cũng vượt kế hoạch kinh doanh.

 Đây là cơ cấu chi tiết doanh thu của Công ty năm 2018.
Kết thúc năm 2018, Công ty có tổng tài sản ở mức 23.825,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 9.155,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu được ưu tiên cho các hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Nợ phải trả và số dư tiền gửi tại thời điểm cuối năm tăng khá mạnh so với mức đầu năm. Đây là kết quả của hoạt động kinh doanh nguồn vốn một cách tích cực, tiên phong trong các hoạt động triển khai sản phẩm, dịch vụ mới với ngân hàng, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Công ty. Việc SSI có thể tiếp cận nguồn vốn đa dạng từ các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước khẳng định vị thế và uy tín của SSI trên thị trường tài chính.
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) được thành lập vào tháng 12/1999 và là một trong những Công ty hoạt động lâu đời nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam. SSI đã trở thành định chế tài chính lớn nhất trên thị trường với vốn điều lệ 5.100 tỷ đồng, hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ tài chính lớn bao gồm Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng tổ chức, Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng cá nhân, Quản lý quỹ đầu tư, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính. Năm 2018, SSI nằm trong hàng ngũ CTCK tư nhân, niêm yết có quy mô về vốn hóa, tổng tài sản, doanh thu lợi nhuận cũng như khả năng sinh lời ROE thuộc hàng Top cao nhất so với các CTCK niêm yết trong khu vực ASEAN.

SSI là một trong 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, được định giá 30,8 triệu USD (số liệu của Forbes Việt Nam cung cấp tháng 8/2018).