Cứ ba người châu Phi thì có một người trung lưu

Chia sẻ

KTĐT - Số người trung lưu tăng nhanh ở châu Phi từ 135 triệu người năm 1990 lên 200 triệu người năm 2000 và hiện nay đã lên tới 300 triệu người là một “hiện tượng.”

KTĐT - Số người trung lưu tăng nhanh ở châu Phi từ 135 triệu người năm 1990 lên 200 triệu người năm 2000 và hiện nay đã lên tới 300 triệu người là một “hiện tượng.”

Ngày 6/5, nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cho biết tính trung bình, cứ ba người châu Phi thì một người thuộc tầng lớp trung lưu. Những người này có nhà và ôtô riêng, sử dụng điện thoại di động, truy cập Interrnet và có điều kiện gửi con học ở các trường tư học phí cao hoặc những trường đại học nước ngoài.

Ông Mthuli Ncube, nhà kinh tế trưởng của AfDB, nhấn mạnh phát hiện mới này thực sự là thách thức đối với những nhận thức lâu nay về một châu Phi đói nghèo và vô vọng.

Số người trung lưu tăng nhanh ở châu Phi từ 135 triệu người năm 1990 lên 200 triệu người năm 2000 và hiện nay đã lên tới 300 triệu người là một “hiện tượng.”

Nhịp độ tăng số người trung lưu này nhanh hơn cả tốc độ tăng dân số trung bình 2,6% hàng năm của châu Phi.

Nghiên cứu của AfDB cho rằng tuy tỷ lệ trung lưu hiện nay ở châu Phi thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 80% ở các nước phát triển, nhưng châu lục này sẽ nhanh chóng bắt kịp tỷ lệ trên vào năm 2050 khi phần lớn dân số châu Phi sống ở đô thị.

AfDB khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách của các nước châu Phi cần nuôi dưỡng và các nhà đầu tư và tài trợ nước ngoài cần giao dịch với những người tầng lớp trung lưu hiện nay ở châu lục này để tạo ra những đối tác phát triển mới./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần