Cử Chủ tịch danh dự Hội đồng Chỉ đạo quốc gia IEYI - 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định cử Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch danh dự Hội đồng Chỉ đạo quốc gia cuộc thi - triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 (IEYI - 2010).

KTĐT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định cử Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch danh dự Hội đồng Chỉ đạo quốc gia cuộc thi - triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 (IEYI - 2010).

IEYI - 2010 dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong 6 ngày, từ ngày 21-26/9/2010 với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học công nghệ trong thanh, thiếu niên Việt Nam.

Trước đó, từ tháng 9/2009, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định phê duyệt Đề án tổ chức IEYI - 2010 và quyết định thành lập Hội đồng Chỉ đạo quốc gia và Ban Tổ chức IEYI - 2010, do Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hiện làm Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo quốc gia IEYI - 2010.

Đối tượng tham dự IEYI - 2010 là thanh, thiếu niên Việt Nam và các nước từ 6-19 tuổi. Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ vui chơi giải trí; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; Tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh việc tổ chức thi, chấm thi, tổng kết và trao giải, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan sẽ được tổ chức xen kẽ với các hoạt động chính. Bộ phim "Sáng tạo trẻ Việt Nam và Hội nhập quốc tế" cũng sẽ được xây dựng trong dịp này

Mục đích của IEYI - 2010 là khơi dậy tiềm năng, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, thúc đẩy phong trào sáng tạo (KHCN) trong thanh, thiếu niên Việt Nam và hướng hoạt động của thanh, thiếu niên vào thực hiện các công việc xã hội.

IEYI - 2010 cũng là dịp để thanh, thiếu niên Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo KHCN với bạn bè quốc tế; tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các tài năng trẻ của Việt Nam và các nước; nâng cao hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện và hội nhập quốc tế, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Kinh tế đô thị cuối tuần