DA đầu tư được vay vốn JBIC 12 năm

Chia sẻ

Kinhtedothi - Cho ý kiến về các dự án đầu tư vay vốn Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Ngân hàng Phát triển Việt Nam sử dụng nguồn vốn vay JBIC để cho vay đối với các dự án đầu tư có lợi ích Nhật Bản với thời hạn tối đa là 12 năm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Qua thẩm định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho thấy, để đảm bảo hiệu quả và khả năng trả nợ thì một số dự án đầu tư vay vốn Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) phải cần thời gian xây dựng và hoàn vốn từ 8-12 năm. Tuy nhiên, thời hạn còn lại của nguồn vốn JBIC là 7 năm (thời hạn hoàn trả toàn bộ vốn vay là 18/9/2022), do đó, các dự án không đáp ứng điều kiện phù hợp với thời gian còn lại của khoản vay JBIC.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Ngân hàng Phát triển Việt Nam sử dụng nguồn vốn vay JBIC để cho vay đối với các dự án đầu tư có lợi ích Nhật Bản với thời hạn tối đa là 12 năm.

Đối với thời gian cho vay lại vượt thời gian còn lại của nguồn vốn vay JBIC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay theo nguyên tắc Ngân hàng Phát triển Việt Nam tự chịu trách nhiệm về việc huy động vốn, cho vay, thu hồi nợ, đảm bảo hiệu quả, đủ bù đắp chi phí, ngân sách nhà nước không cấp bù. Trong thời gian ân hạn (nếu có) Ngân hàng Phát triển Việt Nam tự huy động vốn để trả nợ.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam được quyết định, lựa chọn dự án đáp ứng các điều kiện vay vốn theo Hiệp định đã ký với JBIC đưa vào danh mục vay vốn JBIC để tiếp nhận thẩm định, cho vay trên cơ sở đảm bảo dự án có hiệu quả, có khả năng trả nợ.