Đã huy động 1.250 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Chia sẻ

KTĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn ba năm có năm thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.850 tỷ đồng. Lãi suất dự thầu thấp nhất là 12%/năm, cao nhất là 12,40%/năm. Kết quả, 900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn ba năm đã được huy động với lãi suất trúng thầu là 12,05%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn năm năm có bốn thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.800 tỷ đồng. Lãi suất dự thầu thấp nhất là 11,99%/năm, cao nhất là 12,40%/năm. Kết quả, 350 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn năm năm đã được huy động với lãi suất trúng thầu là 12,10%/năm.

Tính từ đầu năm 2011 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 55.886,7 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng hình thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần