Đà Nẵng khuyến khích phát triển xe ô tô điện

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng 150 trạm sạc ô tô điện cấp 1, 2 và 15 trạm sạc cấp 3; đến năm 2030 có 250 trạm sạc cấp 1, 2 và 50 trạm sạc cấp 3. Lộ trình đổi xe buýt công cộng chạy bằng xăng, dầu sang sử dụng xe chạy bằng điện cũng được Đà Nẵng lên kế hoạch thực hiện.

Ngày 22/1, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP vừa có quyết định về việc phê duyệt Đề án đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển xe ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn.
Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng 150 trạm sạc ô tô điện cấp 1, 2 và 15 trạm sạc cấp 3; đến năm 2030 xây dựng 250 trạm sạc cấp 1,2 và 50 trạm sạc cấp 3.
Sở Công thương có nhiệm vụ tổ chức công bố Đề án nêu trên cùng cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn thành phố; đồng thời tham mưu, đề xuất UBND TP trong việc ban hành các quy định, quy chế, chính sách khuyến khích phát triển ô tô điện, cơ sở hạ tầng trạm sạc trên địa bàn.
Đà Nẵng khuyến khích phát triển ô tô điện.
Về giải pháp hỗ trợ đầu tư và phát triển dự án, UBND TP Đà Nẵng khuyến khích mua sắm công, sử dụng xe ô tô điện phục vụ tại các sở, ban, ngành, cơ quan Nhà nước trên địa bàn, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Nghị định 04/2019 của Chính phủ.
UBND TP Đà Nẵng giao Sở GT-VT xây dựng lộ trình đổi xe buýt công cộng chạy bằng xăng, dầu sang sử dụng xe chạy bằng điện; xem xét, có ý kiến về phương án kết nối hệ thống quản lý mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện vào hệ thống giao thông thông minh của thành phố.
Bên cạnh đó, ngành GT-VT có ý kiến về các dự án đầu tư trạm sạc ô tô điện liên quan đến quy hoạch hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo tuân thủ hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định; đề xuất áp dụng quy định hỗ trợ lãi suất đối với các dự án sản xuất hoặc sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để hỗ trợ sản xuất, vay vốn đầu tư cho các dự án xây dựng trạm sạc xe ô tô điện nếu thỏa mãn các điều kiện, tiêu chĩ hỗ trợ vay theo quy định.
Đối với các vị trí trụ sở công, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP hoặc có chính sách khuyến khích hỗ trợ để thực hiện đầu tư trạm sạc xe ô tô điện tại các trụ sở công (trường học, bệnh viện) theo quy định pháp luật.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 250 trạm sạc cấp 1, 2 và 50 trạm sạc cấp 3.
UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị triển khai chương trình giới thiệu về xe điện, trạm sạc, công nghệ sạc cho xe điện, cách thức vận hành cho cán bộ của TP; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành hệ thống giám sát trạm sạc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ trạm sạc, thu hút đầu tư của các tập đoàn mạnh về lĩnh vực xe điện từ các nước có quan hệ hợp tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.