Đại biểu tin tưởng thành công của Đại hội XIII sẽ đưa đất nước phát triển vững mạnh

Nguyễn Vũ (ghi)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc sáng 26/1, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội, các đại biểu đều phấn khởi, vui mừng trước không khí Đại hội, công tác tổ chức và việc chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự. Đồng thời, đều bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh.

Bí Thư Đảng ủy Khối các Cơ quan T.Ư Huỳnh Tấn Việt: Ấn tượng và kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội
Báo cáo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày đã bao quát toàn bộ các vấn đề trong nước vừa qua và định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới. Bản thân tôi rất ấn tượng với báo cáo, trong đó có 3 đột phá về thể chế, nhân lực và giao thông vận tải. Đây là 3 vấn đề rất cần cho đất nước chúng ta trong thời kỳ tới. Nếu chúng ta làm tốt thì triển vọng của đất nước trong 5 năm tới, thời gian tới sẽ diễn ra tốt đẹp đúng với mong muốn.
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Huỳnh Tấn Việt

Những quyết sách lớn, những vấn đề toàn diện mà đất nước đã đạt được trong 5 năm qua và định hướng đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển hùng mạnh đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập trong Báo cáo tại Đại hội đã định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới. Cũng như hơn 1.500 đại biểu về dự Đại hội XIII của Đảng, tôi rất ấn tượng và kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội lần này để tạo ra những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng: Tin tưởng vào những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước
Tôi đồng tình, thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược được đưa ra tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII. Đồng thời tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, chắc chắn mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 cũng như Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho Đảng bộ Thanh Hóa là quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và người dân có mức sống cao hơn mức trung bình cả nước. Để làm được việc này, toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.
Để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng Văn kiện. Tôi có niềm tin vững chắc rằng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó đất nước sẽ có bước phát triển mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, là lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc: Đại hội được chuẩn bị công phu, chặt chẽ về mọi mặt
Đại hội được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, chặt chẽ, từ các mặt trong công tác chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự đến công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự... Đây là kỳ Đại hội mà nhân dân, cán bộ, đảng viên dõi theo, đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào tương lai và sự phát triển của đất nước, của dân tộc trong thời gian tới. Với trách nhiệm của đoàn đại biểu cũng như của cá nhân, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, đem trí tuệ, trách nhiệm để cùng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.
Đại biểu tin tưởng thành công của Đại hội XIII sẽ đưa đất nước phát triển vững mạnh - Ảnh 3
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc
Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc cho sự phát triển mới của đất nước, từ đó tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước. Qua 10 năm đánh giá lại việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, cũng như thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau 5 năm, cho thấy Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Những mục tiêu, định hướng được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược cả trước mắt cũng như lâu dài, hướng tới tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam. Những định hướng này được cụ thể hóa qua từng giai đoạn, có lộ trình, bước đi cụ thể với những mục tiêu rõ ràng cho cột mốc 5 năm, 10 năm, tầm nhìn tới năm 2045. Nhân dân ta rất mong muốn đến năm 2045 Việt Nam sẽ là một nước công nghiệp có thu nhập cao. Đây là khát vọng, cũng là trách nhiệm của Đảng, của dân tộc ta. Đảng sẽ tiếp tục là lực lượng chính trị tiên phong lãnh đạo dân tộc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng,  văn minh; để nhân dân Việt Nam luôn được ấm no, hạnh phúc. Chúng ta sẽ bảo đảm giữ vững được “cơ đồ” và tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để nâng cao vị thế, tầm vóc, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần