DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đại học chuẩn quốc gia phải đạt 10 tiêu chuẩn

10-04-2015 10:02
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa có dự thảo Thông tư Quy định Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học (ĐH), áp dụng cho các trường ĐH, học viện và các tổ chức cá nhân có liên quan.
Theo dự thảo, cơ sở giáo dục ĐH đạt chuẩn quốc gia phải đáp ứng 10 tiêu chuẩn: Sứ mạng và mục tiêu; tổ chức và quản lý, cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất và thiết bị; đội ngũ giảng viên (GV), nghiên cứu viên; hoạt động đào tạo; hoạt động khoa học công nghệ; tài chính; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; kết quả xếp hạng; sự hài lòng của sinh viên (SV) và cơ quan sử dụng lao động.
Trong đó, Thông tư đưa ra nhiều tiêu chí rất cao, buộc các cơ sở giáo dục ĐH phải đáp ứng. Chẳng hạn như diện tích xây dựng bình quân tối thiểu 9m2/SV, trong đó diện tích phục vụ học tập ít nhất là 6m2/SV. GV cơ hữu đảm nhận giảng dạy ít nhất 75% khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo. Tỷ lệ SV/GV cơ hữu đảm bảo tối đa 8 SV/GV đối với nhóm ngành nghệ thuật, thể dục thể thao; 10 SV/GV nhóm ngành y - dược và 20 SV/GV đối với các nhóm ngành khác. Về hoạt động đào tạo, yêu cầu số SV có việc làm đúng và phù hợp với ngành được đào tạo sau một năm kể từ khi tốt nghiệp đạt ít nhất 75% tổng số SV tốt nghiệp của khóa học đó. Các cơ sở đào tạo ĐH phải có trung tâm nghiên cứu phát triển gắn kết chặt chẽ với DN, cơ sở sản xuất và cơ quan sử dụng lao động. Đối với hoạt động tài chính, yêu cầu đảm bảo tối thiểu 80% chi thường xuyên bằng nguồn thu theo quy định của cơ sở đào tạo; đảm bảo tối thiểu 50% chi đầu tư phát triển cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng nguồn thu theo quy định của cơ sở đào tạo.
Dự thảo cũng quy định cơ sở giáo dục ĐH đã được kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT với kết quả ít nhất 90% các tiêu chí đạt yêu cầu. Có ít nhất 20% các chương trình đào tạo được tổ chức kiểm định của Việt Nam hoặc tổ chức kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận kiểm định chất lượng. Kết quả xếp hạng thuộc 3 hạng đầu của khung xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH theo quy định tại thời điểm xin công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, cơ sở giáo dục ĐH phải có ít nhất 75% SV, cựu SV được hỏi hài lòng về chương trình đào tạo, kiến thức kỹ năng tích lũy, môi trường học tập nghiên cứu với số mẫu lấy ý kiến tối thiểu bằng số lượng SV của một khóa đào tạo. Có ít nhất 80% cơ quan sử dụng lao động được hỏi hài lòng về chất lượng SV tốt nghiệp với số mẫu lấy ý kiến tối thiểu là 200.
TAG: