Đại học Thủy lợi xét tuyển bổ sung nhiều ngành 15,50 điểm

Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Trường Đại học (ĐH) Thủy lợi xét tuyển bổ sung 950 chỉ tiêu (CT) cho 17 nhóm ngành, trong đó nhiều nhóm ngành có mức điểm nhận hồ sơ 15,50.

 Trường ĐH Thủy lợi xét tuyển bổ sung 950 chỉ tiêu cho 17 ngành đào tạo.
Tại cơ sở chính ở Hà Nội có 12 nhóm ngành. Trong đó, nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng có 260 CT, gồm ngành Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật tài nguyên nước 70 CT (ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn); Kỹ thuật hạ tầng 70 CT (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước); Kỹ thuật môi trường 50 CT; Kỹ thuật hóa học 40 CT; Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng 30 CT; Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước 30 CT.

3 ngành có mức điểm nhận hồ sơ 16 là Kỹ thuật cơ khí 70 CT, Kinh tế 40 CT, Quản trị kinh doanh 40 CT.

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử 50 CT có mức điểm nhận hồ sơ 16,50 và ngành Kế toán 40 CT là 17 điểm.

Tại cơ sở TP Hồ Chí Minh, cả 5 nhóm ngành/ngành đề có mức điểm 15,50. Bao gồm, nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng 50 CT gồm 4 ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nước 30 CT; Công nghệ thông tin 40 CT, gồm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm; Kế toán 50 CT; Cấp thoát nước 30 CT.

Thí sinh nộp một bộ hồ sơ có thể dăng ký xét tuyển nhiều ngành của Trường ĐH Thủy lợi. Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau.

Từ ngày 13 đến 21/8 là thời gian nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển. Thí sinh có thể nộp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện. Trước 17 giờ này 22/8 nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển nguyện vọng bổ sung.