Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/10

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/10.

Quảng Nam họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: Q.HẢI
Báo cáo tại cuộc họp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan cho biết: Đại hội thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội dự kiến bao gồm 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 69.036  đảng viên và 96 đại biểu khách mời. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 người (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020).  
Nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII có 15 người. Chuẩn bị số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử 17 người, số dư 2 người, tỷ lệ 13,3% (đảm bảo yêu cầu có số dư từ 10% đến 15%). Trong đó, giới thiệu tái cử 11 người và giới thiệu lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 người.
Về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước; kết quả Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: Q.HẢI
Về công tác chuẩn bị đại hội, Quảng Nam đã tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII trình đại hội. Theo đó, đại hội lần này với tiêu đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.
Ngày 17/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành công văn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và đã công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị đến các tầng lớp Nhân dân để lấy ý kiến đóng góp. Hiện dự thảo Báo cáo chính trị tiếp tục được công bố trên trang thông tin Đảng bộ tỉnh Quảng Nam để xin ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.