DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đại hội đồng cổ đông bất thường BIDV: Không đề cập thông qua Chủ tịch HĐQT mới

Trâm Anh
22-10-2016 14:28
Kinhtedothi - Mục đích cuộc họp lần này của BIDV là sửa đổi điều lệ của Ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Ngày 22/10, tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với sự tham gia của hơn 400 cổ đông, đại diện cho 24.042 cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 22/09/2016 (trong đó bao gồm 23.821 cổ đông cá nhân và 221 cổ đông tổ chức).

Phấn đấu tăng trưởng tín dụng 18%

Đến 30/09/2016, tổng tài sản của BIDV đạt 956 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754 ngàn tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm. Đại diện BIDV cho biết, cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư. Huy động vốn dân cư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn.

 

Tín dụng gia tăng ngay từ đầu năm và bám sát định hướng tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước giao năm 2016, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước. Đến hết 30/09/2016, tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó, Dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước. Ngày 18/10/2016, BIDV công bố tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư.

Báo cáo của BIDV cũng khẳng định, hiệu quả kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm; trong đó, thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trích lập DPRR đủ theo quy định. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%.

 

BIDV khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt: tăng trưởng tín dụng bám sát theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước giao khoảng 18%, Huy động vốn tăng trưởng 19%, Lợi nhuận trước thuế đạt 7.900 tỷ đồng...

Chưa có người thay thế chính thức cho ông Trần Bắc Hà

Mục đích cuộc họp lần này của BIDV là sửa đổi điều lệ của Ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Tờ trình của Hội đồng quản trị BIDV đã đề nghị bác bỏ nội dung “Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện pháp luật của BIDV” và “đại diện cho BIDV trong quan hệ tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản”. ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết trực tiếp về nội dung sửa đổi người đại diện pháp luật với tỷ lệ nhất trí đạt 100%. Nói về lý do tại sao lại thay đổi người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Phan Đức Tú cho biết, Luật doanh nghiệp 2014 quy định cho phép Người đại diện pháp luật là hơn 1 người. Nhưng ngân hàng còn phải tuân thủ Luật các TCTD, trong đó quy định Người đại diện pháp luật chỉ là 1 trong 2 vị trí là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc. “Do đó, ngân hàng triệu tập họp ĐHCĐ bất thường để sửa nội dung Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật vào Điều lệ”, ông Tú giải thích.

 

Trong khi đó, một trong nội dung của ĐHĐCĐ bất thường hôm nay được chờ đợi nhưng không được đề cập đến là việc sẽ thông qua chủ tịch HĐQT mới thay cho ông Trần Bắc Hà nghỉ hồi tháng 9 vừa qua. Hiện ông Trần Anh Tuấn, thành viên HĐQT đang được giao trách nhiệm phụ trách HĐQT.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo số 2884/TB-BIDV về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015, theo đó tỷ lệ chi trả 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt. Ngày 4/11, sẽ chốt cổ đông và 21/11 sẽ chi cổ tức cho cổ đông.

Về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, ông Tú khẳng định, BIDV vẫn đáp ứng được yêu cầu NHNN. Với kế hoạch trích lập dự phòng cả năm, ngân hàng dự tính trích từ 6,5 – 7 nghìn tỷ. Tuy nhiên chỉ sau 9 tháng đầu năm, BIDV đã trích lập gần 7 nghìn tỷ. “Về bán nợ cho VAMC, dự thu trái phiếu hơn 20.500 tỷ đồng. Quy định trích mỗi năm là 20% và hiện vẫn đang trích mức này với tổng trích hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, cân đối trích dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC và trích dự phòng rủi ro các khoản nội bảng của ngân hàng. Cổ đông hoàn toàn yên tâm về vấn đề này”, Tổng GĐ BIDV khẳng định thêm.