DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đảng bộ Cục Thuế học tập nghị quyết T.Ư 9

18-09-2014 13:21
Kinhtedothi - Đảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội mới đây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới gần 370 Đảng viên của 23 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế.
Tại hội nghị, các Đảng viên đã được nghe Giáo sư - Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); phổ biến pháp luật về biển; triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - chuyên đề năm 2014”.

Đặc biệt, Giáo sư - Tiến sỹ nhấn mạnh các vấn đề được định hướng của Hội nghị Trung ương 9 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị T.Ư lần thứ 8 đến hội nghị Trung ương lần thứ 9; một số vấn đề quan trọng khác… cũng như tình hình về Biển Đông.

                                                        
TAG: