Đảng bộ Khối sâu sát hơn, giúp Đảng ủy cơ sở trong công tác cán bộ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/4, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả công tác quý 1/2017, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Phùng Khải Lợi cho biết, quý 1/2017, Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.
Đảng ủy khối quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ với phương châm quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ trách nhiệm và rõ kết quả. Thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; tăng cường phối hợp giữa các Ban của Đảng ủy Khối với cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nắm chắc tình hình hoạt động cơ sở, kịp thời trả lời, giải đáp vướng mắc cho cơ sở...
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Tô Văn Động cho rằng, công tác thanh tra kiểm tra những tháng qua quyết liệt, kịp thời, góp phần làm đảng bộ cơ sở hoạt động tốt hơn.
Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Tô Quang Phán (Giám đốc Đài PTTH Hà Nội); đồng chí Nguyễn Hữu Độ (Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội); đồng chí Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao) đều bày tỏ ý kiến về vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong công tác giáo dục Chính trị tư tưởng cho đảng viên Đảng ủy khối; đề nghị Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở trong công tác cán bộ; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng.
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Tô Văn Động cho rằng, công tác thanh tra kiểm tra những tháng qua rất đều, quyết liệt, kịp thời, góp phần làm đảng bộ cơ sở hoạt động tốt hơn.
Dẫn chứng từ đơn vị mình, ông Tô Văn Động cho biết, thời gian qua Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy khối một cách kịp thời, thậm chỉ Đảng ủy Khối cử các cán bộ có kinh nghiệm sinh hoạt, cùng chỉ đạo, giải quyết được nhiều vấn đề khó ngay tại chỗ.
“Đề nghị Đảng bộ Khối có chỉ đạo sâu sát hơn giúp các đảng ủy cơ sở trong công tác cán bộ”, ông Tô Văn Động phát biểu.
Ngoài ra, nhiều ý kiến tại Hội nghị đề nghị Đảng bộ Khối có hướng dẫn chỉ đạo Đại hội cơ sở thời gian sắp tới; bổ sung phương hướng công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở....
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ ghi nhận các ý kiến đóng góp và bổ sung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2017.
Đồng chí Lê Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị.
Cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2017 như: Chỉ đạo các Tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác thực hiện 8 chương trình của Thành ủy và 3 công tác Chương trình công tác của Đảng ủy Khối, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện chương trình. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh...
Tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan TP”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”.
Tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị và tổ chức đảng đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”.
Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên.
Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác 2017, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước.
Tại hội nghị, với 100% đại biểu tán thành, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020.