Đăng tin sai sự thật trên facebook, một Phó Viện trưởng bị khai trừ Đảng

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/3, Thành ủy Đà Nẵng đã phát đi thông cáo về Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP và Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Trần Đức Anh Sơn
Theo đó, ngày 5/3/2019, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Đức Anh Sơn, đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.
Ông Trần Đức Anh Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội (facebook), vi phạm Điều 3, 4, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông sinh hoạt, công tác.
Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 7; Điểm g, Khoản 2, Điều 10, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Trần Đức Anh Sơn.