DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Dành 100 tỷ đồng kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông

01-07-2014 16:20
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa quyết định, phân bổ 100 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2014.
Cụ thể, các dự án thành phố quản lý, tổng kế hoạch vốn phân bổ là 54 tỷ đồng bổ sung vốn cho 2 dự án trạm bơm tưới chuyển tiếp năm 2014 với kế hoạch vốn 20 tỷ đồng; lĩnh vực kiên cố hoá kênh mương 1 dự án chuyển tiếp với kế hoạch vốn 11 tỷ đồng; 1 dự án giao thông nông thôn chuyển tiếp và bố trí vốn chuẩn bị thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán để triển khai các thủ tục tiếp theo cho 1 dự án đầu tư mới với kế hoạch vốn 23 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách thành phố cho các huyện 46 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án giao thông nông thôn, với kế hoạch vốn 40 tỷ đồng, 1 dự án kiên cố hoá kênh mương với kế hoạch vốn 6 tỷ đồng.

Chủ đầu tư các dự án khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đã được phân bổ vốn, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình; quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm và theo đúng quy định hiện hành.

UBND TP giao Sở Tài chính triển khai thực hiện ký hợp đồng vay vốn tín dụng ưu đãi với Sở Giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính và uỷ quyền của UBND thành phố.
TAG: