Đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh (HS) trong các cơ sở giáo dục. Thông tư áp dụng ở các khối lớp 5, 9 và 11, từ 3 đến 5 năm một lần. Các môn học được đánh giá gồm: Toán và Tiếng Việt (lớp 5), Toán và Ngữ văn (lớp 9 và lớp 11).

Việc này được thực hiện trên cả nước nhằm xem xét mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹnăng, năng lực của HS theo chương trình hiện hành đối với các môn được khảo sát tại thời điểm khảo sát và các nhân tố tác động đến kết quả học tập của HS.