Danh sách 100 doanh nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2012

Chia sẻ Zalo

(Quyết định số: 2632/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

 
Danh sách 100 doanh nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2012 - Ảnh 1
 
Danh sách 100 doanh nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2012 - Ảnh 2
Danh sách 100 doanh nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2012 - Ảnh 3 
Danh sách 100 doanh nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2012 - Ảnh 4