Dầu diezel lãi gần 300 đồng/lít

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ website của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (Vinpa) cho thấy từ 30/12/2013 đến nay, giá các mặt hàng xăng dầu thế giới giảm mạnh, nên giá bình quân 30 ngày cũng đã sụt giảm. Nhưng do doanh nghiệp xăng dầu được sử dụng Quỹ Bình ổn giá nên hiện mặt hàng dầu đã có lãi.  Hiện giá bán lẻ của mặt hàng dầu diezel cao hơn giá cơ sở 177 đồng/lít, đồng thời mặt hàng này đang được sử dụng từ quỹ bình ổn giá 100 đồng/lít. Tính tổng cộng, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang lãi 277 đồng/lít. Tương tự, giá bán lẻ dầu hỏa hiện thấp hơn giá cơ sở 652 đồng/lít, nhưng đang được cho phép sử dụng từ quỹ bình ổn 890 đồng/lít nên doanh nghiệp đầu mối đang lãi 238 đồng/lít. Ở mặt hàng xăng và dầu mazut, doanh nghiệp đầu mối đang hòa vốn.

Kinhtedothi - Thông tin từ website của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (Vinpa) cho thấy từ 30/12/2013 đến nay, giá các mặt hàng xăng dầu thế giới giảm mạnh, nên giá bình quân 30 ngày cũng đã sụt giảm. Nhưng do doanh nghiệp xăng dầu được sử dụng Quỹ Bình ổn giá nên hiện mặt hàng dầu đã có lãi. 

Hiện giá bán lẻ của mặt hàng dầu diezel cao hơn giá cơ sở 177 đồng/lít, đồng thời mặt hàng này đang được sử dụng từ quỹ bình ổn giá 100 đồng/lít. Tính tổng cộng, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang lãi 277 đồng/lít. Tương tự, giá bán lẻ dầu hỏa hiện thấp hơn giá cơ sở 652 đồng/lít, nhưng đang được cho phép sử dụng từ quỹ bình ổn 890 đồng/lít nên doanh nghiệp đầu mối đang lãi 238 đồng/lít. Ở mặt hàng xăng và dầu mazut, doanh nghiệp đầu mối đang hòa vốn.