Đầu năm 2010 mới có thể bán, cho thuê nhà thu nhập thấp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thu nhập thấp đúng đối tượng quy định.

KTĐT - Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thu nhập thấp đúng đối tượng quy định.

Thông tư 36 hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, do Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.

Như vậy, ít nhất phải vài tháng sau các địa phương mới có thể giải quyết cho các đối tượng trong diện này được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

Trên thực tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố còn phải căn cứ theo Thông tư này để quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn cho phù hợp với đặc thù của địa phương.

Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thu nhập thấp đúng đối tượng quy định. Chủ đầu tư các dự án nhà ở thu nhập thấp cũng phải căn cứ vào quy định cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành để thực hiện việc công khai nguyên tắc, thứ tự và đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp đối với dự án do mình làm chủ đầu tư.

Một số chủ đầu tư nhà ở thu nhập thấp cho biết, họ đang rất mong chờ thông tư này bởi một số dự án đã khởi công nhưng vẫn đang phải chờ cơ chế mới có thể bán được.

Hiện nay, loại hình nhà thu nhập thấp để bán vẫn phổ biến hơn. Nếu theo quy định mới, sau khi khởi công, chủ đầu phải cung cấp thông tin liên quan đến dự án để công bố công khai tại trang Web, trụ sở của Sở Xây dựng, báo địa phương hoặc sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) cho người dân biết, đăng ký và giám sát. Sở Xây dựng đảm nhận vai trò "hậu kiểm".

Về phía người mua, ngoài đơn đăng ký phải có các xác nhận về hộ khẩu, thực trạng chỗ ở, nhóm đối tượng, mức thu nhập... nộp cho chủ đầu tư. Trường hợp dự án không còn quỹ nhà để giải quyết thì chủ đầu tư có trách nhiệm ghi rõ lý do và gửi trả lại toàn bộ hồ sơ để người đó biết và nộp tại dự án khác.

Chủ đầu tư phải đồng thời gửi danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng để kiểm tra nhằm tránh tình trạng người thu nhập thấp được hỗ trợ nhiều lần.

Quá 15 ngày, nếu Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần