Đầu năm mới, Bộ GTVT chỉ đạo khẩn về cao tốc Bắc – Nam

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản chỉ đạo khẩn về công tác lựa chọn nhà thầu dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ GTVT chỉ đạo khẩn về công tác lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc - Nam phía Đông ngay trong ngày đầu năm mới Quý Mão.
Bộ GTVT chỉ đạo khẩn về công tác lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc - Nam phía Đông ngay trong ngày đầu năm mới Quý Mão.

Trong văn bản gửi tới các Ban Quản lý Dự án (QLDA) 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận, Bộ GTVT yêu cầu những đơn vị trên khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát còn lại theo tiến độ yêu cầu đã đặt ra.

Các Ban QLDA cần lưu ý khi ký kết hợp đồng với nhà thầu phải chặt chẽ, phù hợp quy định, đảm bảo tính thống nhất giữa các dự án thành phần làm cơ sở quản lý hợp đồng hiệu lực, hiệu quả.

Bộ GTVT nhấn mạnh, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Ngoài ra, các Ban QLDA phải tổ chức rà soát những điều khoản của hợp đồng đối với từng gói thầu. Trong đó, lưu ý các quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng, điều kiện tạm ứng; tài khoản chuyên chi; Quyền, trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh; Nhân sự, máy móc thiết bị đảm bảo không trùng lặp giữa các gói thầu/dự án đang thực hiện trong cùng thời điểm; Quản lý, chấp thuận nhà thầu phụ; Xử lý vi phạm hợp đồng.

 

Các nhà thầu đang huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, xây dựng lán trại, đường công vụ và thực hiện các thủ tục đăng ký khai thác, cấp phép mỏ vật liệu xây dựng…, tổ chức triển khai thi công tại vị trí thuận lợi của  14 gói thầu thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Các địa phương cũng đã bàn giao GPMB được 549/721,2km đạt 76% và đang tiếp tục thực hiện để bảo đảm bàn giao 100% diện tích mặt bằng vào quý 2/2023 theo đúng nghị quyết của Chính phủ - Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT