Đấu thầu thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Chia sẻ

KTĐT - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành hôm 16/11 vừa qua với kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm, mỗi loại 1.000 tỷ đồng.

Kết quả, đã có 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm trúng thầu. Tổng khối lượng trúng thầu là 1.200 tỷ đồng, bằng 40% tổng khối lượng gọi thầu.