Đầu tư phát triển năng lượng sạch sẽ tăng mạnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đầu tư khai thác năng lượng tái sinh tiếp tục tăng bất chấp nền kinh tế thế giới trì trệ và sự thiếu cam kết của Trung Quốc và Mỹ, hai nước thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới, về kiềm chế ô nhiễm làm Trái Đất nóng lên.

Ngày 16/11, các nhà kinh tế Liên hợp quốc và thế giới dự báo tổng đầu tư toàn cầu vào phát triển năng lượng sạch sẽ tăng gấp đôi, từ mức 195 tỷ USD năm 2010 lên tới 395 tỷ USD vào năm 2020, trong đó tập trung đầu tư khai thác năng lượng gió ngoài khơi và năng lượng Mặt Trời.

Các Cơ quan Tài chính năng lượng mới ở London (Anh) và Bloomberg (New York, Mỹ) dự báo con số này có thể tăng tới 460 tỷ USD hàng năm vào năm 2030. Tổng đầu tư này sẽ tăng tỷ lệ năng lượng sạch trong tổng năng lượng của thế giới từ 12,6% năm 2010 lên 15,7% trong vòng 20 năm.

Đầu tư khai thác năng lượng tái sinh tiếp tục tăng bất chấp nền kinh tế thế giới trì trệ và sự thiếu cam kết của Trung Quốc và Mỹ, hai nước thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới, về kiềm chế ô nhiễm làm Trái Đất nóng lên.

Guy Turner, Giám đốc nghiên cứu thị trường hàng hoá của Cơ quan Tài chính năng lượng mới ở London cho biết các ngành công nghiệp năng lượng gió, Mặt Trời và nhiên liệu sinh học sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Đầu tư khai thác năng lượng gió ngoài khơi tăng nhanh nhất do phát triển công nghệ, đạt 140 tỷ USD vào năm 2020 so với 82 tỷ USD năm 2010. Điện Mặt Trời sẽ đạt tổng công suất 1.137GW vào năm 2030 so với mức 51GW năm 2010.

Các khu vực tăng trưởng năng lượng tái sinh nhanh nhất trong vòng 20 năm tới là Ấn Độ, Trung Đông và châu Phi, với nhịp độ tăng từ 10-18% mỗi năm. Vào năm 2020, các thị trường năng lượng tái sinh ngoài Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada và Trung Quốc, sẽ chiếm tới 50% đầu tư toàn cầu vào năng lượng tái sinh.