Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công tác thống kê trên địa bàn Hà Nội

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP Hà Nội yêu cầu đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống thống kê tập trung để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trên địa bàn TP, đi đầu trong chuyển đổi số.

Sáng 27/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị

Công tác phân tích và dự báo thống kê tiếp tục được quan tâm chú trọng. Các báo cáo phân tích đã phản ánh nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Các báo cáo này không chỉ dừng lại ở việc đánh giá tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mà còn phản ánh khá đầy đủ tình hình phát triển của từng ngành, lĩnh vực sản xuất, phản ánh tình hình biến động giá cả, lạm phát và trên lĩnh vực văn hóa - xã hội của Thủ đô Hà Nội…

Trước nhu cầu thông tin thống kê ngày càng lớn với yêu cầu chất lượng cao, tần suất nhanh, tập trung nhiều vào các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, kinh tế số, phát triển bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, cập nhật kịp thời các thông tin, kịch bản tăng trưởng kinh tế, lạm phát, ngoài ra có 2 nhóm chỉ tiêu mới về các chỉ tiêu thống kê như kinh tế số, logistics…

Do đó, mục tiêu ngành thống kê Hà Nội hướng tới là sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và dễ tiếp cận; cung cấp và phổ biến thông tin thống kê phù hợp chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng của xã hội.

Tăng cường áp dụng phương pháp luận tiên tiến, hiện đại; đa dạng hóa hình thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê. Đa dạng hóa hình thức, nội dung công bố, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, phân tích và dự báo thống kê ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động thống kê. Phân tích và dự báo nâng cao giá trị của thông tin thống kê, làm cho “con số thống kê thực sự biết nói”, giúp người sử dụng thông tin thống kê hiểu biết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về số liệu thống kê.

Công tác thống kê cần phải đi trước một bước để kịp thời đưa ra dữ liệu khoa học, làm cơ sở để tham mưu TP hoạch định chiến lược, đề ra giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành, phục hồi phát triển kinh tế.

Về nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải nhấn mạnh, với những mục tiêu đặt ra yêu cầu ngành thống kê Hà Nội cần tăng cường hơn nữa việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng số liệu thống kê của ngành để áp dụng vào trong công việc chuyên môn. Phải đổi mới sáng tạo với nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp.

Nhóm giải pháp tiếp theo là đầu tư công nghệ hiện đại. Cùng với ngành thuế, hải quan, Cục Thống kê phải đẩy nhanh quá trình ứng dụng kỹ thuật số vào công tác thống kê; Triển khai đồng bộ tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hoạt động thống kê; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, đồng bộ về thông tin thống kê từ trung ương đến địa phương chất lượng và hiệu quả.

Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê. Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng chuyển đổi số trong công tác thống kê. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet vạn vật, chuỗi khối... vào công tác thống kê.

Bên cạnh đó, cần xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành, địa phương; thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung quy chế phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp. Phó Chủ tịch Hà Minh Hải nhấn mạnh: Thông tin phải đúng, đủ, sạch và “sống” hướng tới thông minh hướng tới sản xuất các sản phẩm thống kê, tiến tới xây dựng tài nguyên số, kịp thời đưa ra dữ liệu khoa học, làm cơ sở để tham mưu TP hoạch định chiến lược, đề ra giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế.