Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Hà Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ra công văn thực hiện chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 1063/UBND-KGVX về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn TP.
Ảnh minh họa
Cụ thể Công văn số 1063/UBND-KGVX nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 14/1/2020, của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, UBND TP yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND TP ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 sau khi Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030.
Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, hằng năm hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan. Là cơ quan đầu mối thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND TP đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công nghệ số và liên quan, các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp làm cơ sở tư liệu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 và 2026 - 2030.
Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình và hoạt động kinh tế mới trên địa bàn TP Hà Nội dựa trên nền tảng công nghệ số như: Kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quy định về Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để cho phép đầu tư vào hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ.