Bộ Nội vụ

Đẩy mạnh thẩm định, trình việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, trong quý III/2023, cơ quan này sẽ đẩy mạnh việc thẩm định trình cấp có thẩm quyền thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn với nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng.

Chiều nay, 16/6 tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt các phóng viên, biên tập viên nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì.

Tập trung hoàn thiện 7 nghị định trình Chính phủ 

Tại đây, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh - người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết, trong quý III/2023, cơ quan này sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Họp báo của Bộ Nội vụ cung cấp thông tin định kỳ , chiều 16/6
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Họp báo của Bộ Nội vụ cung cấp thông tin định kỳ , chiều 16/6

Trong đó đáng chú ý, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện 7 Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành bảo đảm tiến độ, chất lượng, gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về vị trí việc làm (VTVL) và biên chế công chức và Nghị định về VTVL và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL); Nghị định quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chuyên trách chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về hướng dẫn việc lấy kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính; Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về CBCCVC; Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Đồng thời, sẽ trình Bộ trưởng ban hành 4 Thông tư, gồm: Thông tư thay thế Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, ĐVSNCL; Thông tư quy định về định danh CBCCVC Nhà nước các cấp trên môi trường mạng điện tử; Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu, dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ CBCCVC người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, Quyết định ban hành Kế hoạch về xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của UBTV Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Đặc biệt, sẽ khẩn trương hoàn thiện trình UBTV Quốc hội Nghị quyết về việc thực hiện quy định trình tự việc cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND; đẩy mạnh việc thẩm định trình cấp có thẩm quyền thành lập các ĐVHC đô thị gắn với nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin cho báo chí 
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin cho báo chí 

Đã xây dựng 11 Nghị định và 11 Thông tư

Cũng theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm nay, kết quả nổi bật là Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định: Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế; Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang.

Cùng với việc đã ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư, Bộ Nội vụ đang tích cực tập trung triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Đồng thời, đang tập trung xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết thí điểm của Quốc hội về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Đặc biệt, Bộ đang tập trung xây dựng 11 Nghị định và 11 Thông tư, trong đó nổi bật là các nghị định: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về số lượng cấp phó; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về vị trí việc làm (VTVL) và biên chế công chức, Nghị định về VTVL và số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL; Nghị định quy định về CBCCVC; Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài vào cơ quan hành chính nhà nước và ĐVSNCL; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ; Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước...