Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

Diệu thu
Chia sẻ

Kinhtedothi - BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2644/BHXH-BT và Công văn số 2633/BHXH-TT chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư (BHXH tỉnh) tập trung thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020 - 2021.

Theo đó BHXH các tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV đem lại kết quả tích cực, số HSSV tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Kết quả năm học 2019 - 2020, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018 - 2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.
 Sinh viên Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội trong giờ thực hành. Ảnh: Chiến Công
Để triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2020 - 2021 đạt hiệu quả, bảo đảm đạt 100% HSSV tham gia BHYT, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:
Thứ nhất, tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020 - 2021 trên địa bàn, trong đó giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục;… phấn đấu đến hết năm học 2020 - 2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.
Thứ hai, phối hợp với các sở giáo dục & đào tạo: Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học mới 2020 - 2021 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.
Thứ ba, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Thứ tư, phối hợp với các sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và HSSV theo quy định của pháp luật.
Thứ năm, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức hội - đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT HSSV năm học 2020 - 2021.
Năm học mới 2020 - 2021 chuẩn bị bắt đầu, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước, để HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của Ngành BHXH rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành giáo dục và đào tạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần