DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp

24-07-2014 17:53
Kinhtedothi - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã tổ chức hội nghị triển khai thực thi văn hoá doanh nghiệp, văn hoá EVN HANOI giai đoạn 2014-2015.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Tổng công ty tới tất cả các đơn vị trực thuộc. Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm 2014, EVN HANOI đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo Văn hoá doanh nghiệp EVN HANOI và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực thi văn hoá EVN HANOI với nhiều nội dung: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng cẩm nang quy trình tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ về điện, triển khai đưa tổng đài chăm sóc khách hàng 19001288 vào hoạt động…; Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh “Người thợ điện Thủ đô” qua nhiều hoạt động như biểu dương gương người tốt việc tốt, tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện tại các tổ dân phố…; Xây dựng và phát hành đĩa video giới thiệu truyền thống văn hoá EVN HANOI, hoàn thiện trang web của Tổng công ty; Xây dựng và phổ biến tài liệu tuyên truyền văn hoá doanh nghiệp, văn hoá EVN HANOI…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo, trưởng các Ban tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong kế hoạch. Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị phải gương mẫu và đi đầu trong việc thực thi văn hoá doanh nghiệp.

Tổng giám đốc cũng để nghị các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng tham gia để văn hoá EVN HANOI được đẩy mạnh hơn nữa vì văn hoá doanh nghiệp bao trùm tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, từ việc giao tiếp với khách hàng cũng như trong quan hệ nội bộ. Việc thực thi tốt văn hoá doanh nghiệp có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, nó quyết định việc tồn tại và phát triển của từng doanh nghiệp.
TAG: