Đẩy mạnh tuyên truyền về Hà Nội

Chia sẻ

KTĐT - Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về đẩy mạnh tuyên truyền đối với Thủ đô Hà Nội, từ năm 2012 - 2016, TTXVN sẽ tăng cường tuyên truyền về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng… của Hà Nội dưới nhiều hình thức thông tin đa phương tiện.

Các hình thức bao gồm: truyền hình, truyền thanh, báo giấy, báo điện tử và mạng cung cấp thông tin dịch vụ của TTXVN cho các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước khai thác, sử dụng. 

Bên cạnh việc cổ vũ, động viên, biểu dương kịp thời các gương điển hình, các phong trào hay, cách làm tốt, TTXVN còn phản ánh những khó khăn, bất cập, yếu kém giúp lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi giao các đơn vị trực thuộc, trong đó Phân xã TTXVN tại Hà Nội là đầu mối khai thác, thu thập, cung cấp thông tin, cũng như nhiều mặt công tác khác về Hà Nội cho toàn Ngành. Ngoài những thông tin đăng tải trong nước, TTXVN biên dịch lại bằng 5 thứ tiếng phục vụ cho công tác tuyên truyền đối ngoại. TTXVN tiếp tục duy trì mở rộng trang Web Hà Nội để phục vụ công tác đối ngoại và giao báo điện tử Vietnam Plus thực hiện đề án mở rộng chuyên trang về Hà Nội; bổ sung nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng tin bài, ảnh, truyền hình. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, UBND TP Hà Nội và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện cho phóng viên TTXVN khai thác tài liệu, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; trả lời phỏng vấn đối với những vấn đề dư luận đang quan tâm để TTXVN phản ánh kịp thời, chính xác và đúng định hướng.